Imprint and data protection

Imprint

Bormuth Metallkultur GmbH
Schmiedestrasse 2
64823 Groß-Umstadt – Richen
Phone +49 6078 96 76 60

Managing director: Götz M. Bormuth
Commercial register number HRB 100791
Place of jurisdiction Darmstadt
Tax ID number: DE336979194

Concept, design and implementation
MATHES COMMUNICATION
Strategy, empathy, digital happiness
mathesdesign.de

Note on the processing of your user data (data protection declaration)

As soon as you access the (this) Metallkultur.de website, the following information is saved in a log file: completely anonymized IP address of the calling computer, date and time, identification of the browser used (if transmitted).
Comparison with other databases or a transfer to third parties, even in excerpts, does not take place. The deletion is automated.

Questions about data protection

If you have any questions or suggestions about the processing of personal data by Bormuth Metallkultur, you can contact me by post or email as follows: Bormuth Metallkultur GmbH, Schmiedestraße 2, 64823 Groß-Umstadt – Richen, email bormuth@metallkultur.de

Opportunities to complain

You have the right to complain to Metallkultur.de directly as the provider, if necessary, to recycler, in the event of data protection problems. The contact address is: Bormuth Metallkultur GmbH, Schmiedestrasse 2, 64823 Groß-Umstadt – Richen, email bormuth@metallkultur.de

Information on the processing of your data in accordance with Article 13 of the European General Data Protection Regulation (EU GDPR)

References to statutory provisions refer to the General Data Protection Regulation (EU GDPR) in the version applicable from May 25, 2018. (Link checked on May 25, 2018.)

Scope
This data protection declaration applies to the Bormuth Metallkultur GmbH website at www.metallkultur.de and to the personal data collected via this website.

For websites of other providers to which z. If, for example, references are made via links, the data protection information and data protection declarations there apply.

Responsible for the processing of personal data on this website is:
Bormuth Metallkultur GmbH, Schmiedestrasse 2, 64823 Groß-Umstadt – Richen, email bormuth@metallkultur.de

You have the following rights vis-à-vis the above provider with regard to your stored personal data:

Right to information,
Right to correction or deletion,
Right to restriction of processing,
Right to withdraw your consent,
Right to object to processing,
Right to data portability, in a common, structured and machine-readable form (from May 25, 2018).

To assert these rights, please contact: Bormuth Metallkultur GmbH, Schmiedestrasse 2, 64823 Groß-Umstadt – Richen, email bormuth@metallkultur.de

How we handle your data

1) Personal data:

According to Paragraph 4 EU GDPR, personal data is all information that relates to an identified or identifiable natural person; A natural person is regarded as identifiable who can be identified directly or indirectly, in particular by means of assignment to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or one or more special features that express the physical , physiological, genetic, psychological, economic, cultural or social identity of this natural person.

Bormuth Metallkultur has done everything possible to prevent requests to other providers / providers – within the scope of its own technical possibilities – to protect your identity.

However, you should be careful yourself. No stupid passwords and don’t use your username the same for all accounts. Passwords should have at least 24 characters with & and maybe an Hm. Only give your data to people you trust. And make sure twice rather than once too little. Better to do some research in search engines. And check your settings on the phone. With each automatic update, there may be changes to the options you have actually set affecting your privacy. Take a close look at the data protection declaration / provisions / send buttons. It is often like a contract being entered into. And: do not open any files / attachments from senders unknown to you. You can always check in your mail application who the actual sender is, often there is something in the subject. Go to Show Email Headers.
Then you will see the actual sender. On the Mac, it’s Display / All Headers. Then you get the plain text of the email and find out the real sender.

2) Use the specified email address

If you provide us with personal data in the context of an e-mail via the mailto function, we will use this data to fulfill our tasks exclusively for the purpose for which you transmit this data to us: to answer your questions. You can find information about the operator / provider of this website free of charge at denic.de and by entering the domain name.

Aftryk

Bormuth Metallkultur GmbH
Schmiedestrasse 2
64823 Groß -Umstadt – Richen
Telefon +49 6078 96 76 60

Administrerende direktør: Götz M. Bormuth
Handelsregisternummer HRB 100791
Jurisdiktion Darmstadt
Skatte -ID -nummer: DE336979194

Koncept, design og implementering
MATHES KOMMUNIKATION
Strategi, empati, digital lykke
mathesdesign.de

Bemærk om behandling af dine brugerdata (databeskyttelseserklæring)

Så snart du får adgang til (dette) Metallkultur.de websted, gemmes følgende oplysninger i en logfil: fuldstændig anonymiseret IP -adresse på den opkaldende computer, dato og klokkeslæt, identifikation af den anvendte browser (hvis den overføres).
Sammenligning med andre databaser eller en overførsel til tredjemand, selv i uddrag, finder ikke sted. Sletningen sker automatisk.

Spørgsmål om databeskyttelse

Hvis du har spørgsmål eller forslag til behandling af personoplysninger af Bormuth Metallkultur, kan du kontakte mig med post eller e -mail som følger: Bormuth Metallkultur GmbH, Schmiedestraße 2, 64823 Groß -Umstadt – Richen, e -mail bormuth@metallkultur.de

Muligheder for at klage

Du har ret som udbyder til at klage direkte til Metallkultur.de, hvis der er problemer med databeskyttelsesloven. Kontaktadressen er: Bormuth Metallkultur GmbH, Schmiedestrasse 2, 64823 Groß -Umstadt – Richen, e -mail bormuth@metallkultur.de

Oplysninger om behandling af dine data i overensstemmelse med artikel 13 i den europæiske generelle databeskyttelsesforordning (EU GDPR)

Henvisninger til lovbestemmelser refererer til den generelle databeskyttelsesforordning (EU GDPR) i den version, der gælder fra den 25. maj 2018. (Link tjekket den 25. maj 2018.)

Omfang
Denne databeskyttelseserklæring gælder for Bormuth Metallkultur GmbH’s websted på www.metallkultur.de og for de personoplysninger, der indsamles via dette websted.

For websteder for andre udbydere, hvortil z. Hvis der f.eks. Henvises til links, gælder databeskyttelsesoplysningerne og databeskyttelseserklæringer der.

Ansvarlig for behandlingen af ​​personoplysninger på dette websted er:
Bormuth Metallkultur GmbH, Schmiedestrasse 2, 64823 Groß -Umstadt – Richen, e -mail bormuth@metallkultur.de

Du har følgende rettigheder over for den førnævnte udbyder med hensyn til dine lagrede personoplysninger:

Ret til information,
Ret til rettelse eller sletning,
Ret til begrænsning af behandling,
Ret til at trække dit samtykke tilbage,
Ret til at gøre indsigelse mod behandling,
Ret til dataportabilitet i en fælles, struktureret og maskinlæsbar form (fra 25. maj 2018).

For at gøre disse rettigheder gældende, bedes du kontakte: Bormuth Metallkultur GmbH, Schmiedestrasse 2, 64823 Groß -Umstadt – Richen, e -mail bormuth@metallkultur.de

Hvordan vi håndterer dine data

1) Personoplysninger:

I henhold til afsnit 4 EU GDPR er personoplysninger alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person; En fysisk person betragtes som identificerbar, som kan identificeres direkte eller indirekte, især ved hjælp af tildeling til en identifikator, f.eks. Et navn, et identifikationsnummer, lokationsdata, en online -identifikator eller en eller flere særlige funktioner, der udtrykker det fysiske, denne fysiske persons fysiologiske, genetiske, psykologiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Bormuth Metallkultur har gjort alt for at forhindre anmodninger til andre udbydere / udbydere – inden for rammerne af sine egne tekniske muligheder – for at beskytte din identitet.

Du skal dog selv være forsigtig. Ingen dumme adgangskoder, og brug ikke dit brugernavn det samme for alle konti. Adgangskoder skal have mindst 24 tegn med & og måske en Hm. Giv kun dine data til personer, du har tillid til. Og sørg for to gange frem for en gang for lidt. Bedre at gøre nogle undersøgelser i søgemaskiner. Og tjek dine indstillinger på telefonen. Med hver automatisk opdatering kan der være ændringer i de muligheder, du rent faktisk har angivet, der påvirker dit privatliv. Se nærmere på databeskyttelseserklæringen / bestemmelserne / send -knapperne. Det er ofte som en kontrakt, der indgås. Og: åbn ikke filer / vedhæftede filer fra afsendere, du ikke kender. Du kan altid tjekke i din mailapplikation, hvem den egentlige afsender er, ofte er der noget i emnet. Gå til Vis e -mail -overskrifter.
Så vil du se den faktiske afsender. På Mac er det Display / Alle overskrifter. Så får du almindelig tekst i e -mailen og finder ud af den rigtige afsender.

2) Brug af den angivne e -mail -adresse

Hvis du giver os personoplysninger i forbindelse med en e-mail via mailto-funktionen, bruger vi disse data til at udføre vores opgaver udelukkende med det formål, som du sender disse data til os: til at besvare dine spørgsmål. Du kan gratis finde oplysninger om operatøren / udbyderen af ​​dette websted på denic.de og ved at indtaste domænenavnet.