Explore

Villa Seeheim-Jugenheim – Restoration and reconstruction of an external cast iron staircase, cleaning and conservation of a garden pavilion / Restaurering og rekonstruktion af en ekstern støbejernstrappe, rengøring og konservering af en havepavillon

Preservation of Historical Monuments, Museum Objects, Metal Construction and Design, Technical Heritage

Welcome / Velkommen

We offer the full range of metal craft and support your projects on historic buildings. Flexible, reliable, creative. Vi tilbyder alt indenfor metalhåndværket og understøtter dine projekter på historiske og fredede bygninger. Flexibel, pålidelig, kreativ.

What we do

Preservation of Historical Monuments
for monuments, building sculptures and architectural elements made of metal

Findings inventory and condition records
Concepts of restoration, reconstruction, conservation
Measures restoration, reconstruction, conservation, documentation
Project management Creation of tender documents, construction management

Museum Objects
for technical cultural goods and handicraft metalwork

Findings inventory and condition records
Concepts of restoration, reconstruction, conservation
Measures restoration, reconstruction, conservation, documentation

Metal Construction an Design
Metal construction company and specialist welding company
Certified according to DIN EN 1090-2 / execution class EXC2 according to EN 1993-1-1: 2005 / A1: 2014

Manufacture and assembly of metal construction work and construction elements
Design of metal construction work for buildings and rooms in a listed context
Implementation of architectural designs

Technical Heritage
for objects and monuments of industry and technology

Findings inventory and condition records
Concepts of restoration, reconstruction, conservation
Measures restoration, reconstruction, conservation, documentation
Project management Creation of tender documents, construction management

Contact

Bormuth Metallkultur GmbH
Götz M. Bormuth
Schmiedestraße 2
64823 Groß-Umstadt – Richen

+49 6078 96 76 60

Send us an email and we will get back to you.
bormuth@metallkultur.de

Hvad vi gør

Bygningsfredning
til monumenter, bygningsskulpturer og arkitektoniske elementer af metal

Fund inventar og tilstandsregistre
Begreber restaurering, genopbygning, bevarelse
Foranstaltninger restaurering, rekonstruktion, bevarelse, dokumentation
Projektledelse Oprettelse af udbudsmaterialer, site management

Museumsgenstande
til tekniske kulturvarer og kunsthåndværksmetalarbejde

Fund inventar og tilstandsregistre
Begreber restaurering, genopbygning, bevarelse
Foranstaltninger restaurering, rekonstruktion, bevarelse, dokumentation

Metalkonstruktioner og Metaldesign
Metal byggefirma og specialist svejseselskab
Certificeret i henhold til DIN EN 1090-2 / eksekveringsklasse EXC2 i henhold til EN 1993-1-1: 2005 / A1: 2014

Fremstilling og samling af metalkonstruktion og byggeelementer
Design af metalkonstruktion til bygninger og rum i en opført sammenhæng
Implementering af arkitektoniske designs

Teknologisk kulturarv
til genstande og monumenter for industri og teknologi

Fund inventar og tilstandsregistre
Begreber restaurering, genopbygning, bevarelse
Foranstaltninger restaurering, rekonstruktion, bevarelse, dokumentation
Projektledelse Oprettelse af udbudsmaterialer, site management

Kontakt Danmark

Klaus Barckmann ApS
Seminarievej 1A
6760 Ribe 

+45 217 69 217

Send os en e-mail og vi vender tilbage.
klaus@kbarckmann.dk

Now Explore More / Udforsk nu mere

Imprint and data protection | Aftryk og databeskyttelse